Chicken Katsu Box

Chicken Katsu ditambah dengan salad

Rp 15.000